Lutropin Folitropin

Odrasle žene:
- folikularna faza
- ovulacijska faza
- luteinska faza
- postmenopauza

2,4 - 12,6 (IU/L)
14,0 - 95,6
1,0 - 11,4
7,7 - 58,5
standard: 2.IS 80/552
3,5 - 12,5 (IU/L)
4,7 - 21,5
1,7 - 7,7
25,8 - 134,8
standard: 2.IRP 78/549
Muškarci:
1,7 - 8,6 (IU/L)
1,5-12,4 (m.)

Djeca do puberteta:
Djevojčice
Dječaci

do 1,2 (IU/L)
do 1,6 (IUL)
do 6,6 (IU/L)
do 2,8 (IU/L)
Uzorak:
serum
serum
Analitička metoda:
ECLIA
ECLIA