17-alfa-hidroksi progesteron
Odrasle žene:
- folikularna faza ciklusa
- ovulacijska faza ciklusa
- luteinska faza ciklusa
0,7 - 3,2 (nmol/L)
2,0 - 7,8
1,8 - 10,3
Muški:
1,5 - 7,0 (nmol/L)
Djeca prije puberteta:
0,7 - 3,3 (nmol/L)
Uzorak:
serum, plazma
Analitička metoda:
RIA